Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Raporty bieżące 2020-2016

Giełda  Papierów Wartościowych  w Warszawie

 

Rok 2020

2020.12.21 Temat: Sprzedaż udziałów w jednostce zależnej

Raport bieżący ESPI nr 62/2020/12

 

2020.12.14 Temat: Ogłoszenie upadłości jednostki zależnej

Raport bieżący ESPI nr 61/2020/12

 

2020.11.23 Temat: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Raport bieżący ESPI nr 60/2020/11

 

2020.11.09 Temat: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Raport bieżący ESPI nr 59/2020/11

 

2020.10.26 Temat: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Raport bieżący ESPI nr 58/2020/10

 

2020.10.22

Temat: Powołanie Rady Nadzorczej

Raport bieżący ESPI nr 57/2020/10

Załącznik: Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej

 

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse S.A. w dniu 22 października 2020 r.

Raport bieżący ESPI nr 56/2020/10

 

Temat: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse S.A. w dniu 22 października 2020 r.

Raport bieżący ESPI nr 55/2020/10

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna

 

2020.10.21

Temat: Oświadczenie Zarządu Emitenta

Raport bieżący ESPI nr 54/2020/10

 

Temat: Zgłoszenie projektów uchwał na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych

Raport bieżący ESPI nr 53/2020/10

Załącznik: Projekty uchwał

 

2020.10.19 Temat: Wyznaczenie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.

Raport bieżący ESPI nr 52/2020/10

 

2020.10.15 Temat: Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości jednostki zależnej

Raport bieżący ESPI nr 51/2020

 

2020.10.12 Temat: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Raport bieżący ESPI nr 49/2020/

 

2020.09.30 Temat: Wypowiedzenie Spółce zależnej umowy zabezpieczonej na nieruchomości Emitenta

Raport bieżący ESPI nr 49/2020/09

 

2020.09.28 Temat: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Raport bieżący ESPI nr 48/2020/09

 

2020.09.25

Temat: Zwołanie NWZA w dniu 22.10.2020r.

Raport bieżący ESPI nr 47/2020/09

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Pełnomocnictwo

Formularz głosowania

Polityka wynagrodzeń

 

Temat: Odwołanie NWZA z dnia 07.10.2020r.

Raport bieżący ESPI nr 46/2020/09

 

2020.09.23 Temat: Informacja o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020r.

Raport bieżący ESPI nr 45/2020/09

 

2020.09.22 Temat: Postanowienie o zabezpieczeniu majątku DUET sp. z o.o.

Raport bieżący ESPI nr 44/2020/09

 

2020.09.21 Temat: Informacja uzyskana na podstawie art.69 ustawy o ofercie

Raport bieżący ESPI nr 43/2020/09

 

2020.09.02 Temat: Zmiany w składzie Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 42/2020/09

Załącznik:

Życiorys Rafał Witasik

 

2020.08.27

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący ESPI nr 41/2020/08

 

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA PBS Finanse S.A.

Raport bieżący ESPI nr 40/2020/08

WZA - ogłoszenie, informacje, projekty uchwał

 

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący ESPI nr 39/2020/08

 

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący ESPI nr 38/2020/08

 

2020.08.21

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący ESPI nr 37/2020/08

 

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący ESPI nr 36/2020/08

 

Temat: Rezygnacja Członka Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 35/2020/08

 

Temat: Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Duet sp. z o.o.

Raport bieżący ESPI nr 34/2020/08

 

2020.08.03 Temat: Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący ESPI nr 33/2020/08

 

2020.07.10 Temat: Korekta raportu bieżącego nr 31/2020/07

Raport bieżący ESPI nr 32/2020/07

 

2020.07.09 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Raport bieżący ESPI nr 31/2020/07

 

2020.07.03 Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30.06.2020r.

Raport bieżący ESPI nr 30/2020

 

Raport bieżący ESPI nr 29/2020

Załącznik:

Uchwały ZWZA z dnia 30.06.2020r.

 

2020.07.01 Temat: Zmiany w składzie Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 28/2020

Załączniki:

Oświadczenie Rady Nadzorczej

Życiorys: CV_PM

 

Raport bieżący ESPI nr 27/2020

Załącznik:

Życiorys: CV_KL

 

2020.06.29 Temat: Złożenie wniosku o upadłość spółki zależnej

Raport bieżący ESPI nr 26/2020

 

2020.06.26 Temat: Zgłoszenie roszczenia z umowy agencyjnej

Raport bieżący ESPI nr 25/2020

 

2020.06.24 Temat: Rezygnacja Prezesa Zarządu

Raport bieżący ESPI nr 22/2020

 

2020.06.22 Temat: Zgłoszenie roszczenia z umowy agencyjnej

Raport bieżący ESPI nr 21/2020

 

2020.06.16 Temat: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse SA z siedzibą w Sanoku

Raport bieżący ESPI nr 20/2020

Projekty uchawał, uzupełnienie porządku obrad

 

2020.06.03 Temat: Informacja w sprawie wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu

Raport bieżący ESPI nr 19/2020

 

2020.06.02 Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Raporty bieżący ESPI nr 18/2020

Ogłoszenie, procedura i projekty uchwał

 

2020.06.01 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący ESPI nr 17/2020

 

2020.05.20 Temat: Korekta raportu bieżącego nr 15/2020/05 z dnia 20 maja 2020r.

Raport bieżący ESPI nr 16/2020

 

2020.05.20 Temat: Informacja w sprawie ustalenia funkcji członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący ESPI nr 15/2020

 

2020.05.18 Temat: Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020r.

Raport bieżący ESPI nr 14/2020

 

2020.05.15 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu PBS FINANSE S.A.

Raport bieżący ESPI nr 13/2020

 

2020.05.15 Temat: Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej PBS FINANSE S.A.

Raport bieżący ESPI nr 12/2020

 

2020.05.12 Temat : Powołanie członków Rady Nadzorczej PBS FINANSE S.A.

Raport bieżący ESPI nr 11/2020

Załączniki - życiorysy członków Rady Nadzorczej:

 

2020.05.12 Temat : Treść uchwał podjętych na NWZA z dnia 12 maja 2020 r.

Raport bieżący ESPI nr 10/2020

Treść uchwał NWZA

 

2020.04.16 Temat : Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 12 maja 2020 r.

 

Raport bieżący Nr. 9 / 2020 r

 

Ogłoszenie; procedura NWZA i  projekty uchwał

 

2020.03.26 Temat : Odwołanie NWZA zwołanego na dzień 31 marca 2020 r.

Raport bieżący Nr.8 / 2020 r.

 

2020.03.05 Temat : Ogłoszenie o zwołaniu  NWZA na dzień 31 marca 2020 r.

 

Raport bieżący Nr.7 / 2020 r

Ogłoszenie i procedura NWZA

Projekty uchwał

 

2020.03.02 Temat :Treść Uchwał pdjętych na  NWZA  w dniu 2 marca 2020

Raport bieżący Nr. 6 / 2020 r

 

2020.02.07 Temat : Informacja dotycząca przymusowej restrukturyzacji

Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku aktualizacja

 

Raport bieżący Nr. 5 / 2020 r

 

2020.02.06 Temat :  Korekta raportu Nr. 2/2020/01 z dnia 2020.01.24

Raport bieżący Nr. 4 / 2020 r

 

2020.02.05  Temat :Zwołanie NWZA na dzien  2020.03.02

Raport bieżący Nr. 3 / 2020 r

Projekty uchwał

Ogloszenie o zwołaniu NWZA

 

2020.01.24 Temat : Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta                                   2020 r.

 

Raport bieżący Nr. 2 / 2020 r

 

2020.01.17 Temat :  Informacja dotycząca przymusowej  restrukturyzacji banku  PBS w Sanoku

Raport bieżący Nr. 1 / 2020 r.

Rok 2019

 

2019.11.29 Temat : Rozmowy w sprawie rozwiązania umowy agencyjnej - aktualizacja

 

Raport bieżący Nr. 13/2019

 

2019.10.17 Temat : Informacja o umowie o pełnienie funkcji  animatora emitenta.

Raport bieżący Nr. 12/2019

 

2019.10.11 Temat: Umowa z animatorem rynku

Raport bieżący Nr. 11/2019

 

2019.07.31 Temat:  Rozmowy w sprawie rozwiązania umowy agencyjnej - aktualizacja

 

Raport bieżący Nr. 10/2019

 

 

2019.07.02 Temat:  Program naprawczy

Raport bieżący Nr. 9/2019 r

Załącznik do raportu (treść programu naprawczego)

 

Załącznik do raportu (treść uchwał)

 

2019.06.24 Temat: Uchwały WZA  2019.06.24

 

Raport bieżący Nr. 8/2019 r

Załącznik do raportu (treść uchwał)

 

2019.06.24 Temat : Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ

 

Raport bieżący Nr. 7/2019 r.

 

2019.06.12 Temat : Zmiana zasad rozliczenia wynagrodzenia agencyjnego

 

Raport bieżący Nr. 5/2019 r.

 

2019.05.24 Temat : Umowa agencyjna - kontynuacja

Raport bieżący Nr. 4/2019 r.

 

2019.05.15 Temat : Zwołanie WZA - na dzien 24 czerwca 2019 r.

Raport bieżący Nr. 3/2019 r.

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa

 

2019.03.29 Temat :Likwidacja placówek agencyjnych we Wrocławiu i Krakowie

 

Raport bieżący Nr. 2/2019 r.

 

2019.01.30 Temat : Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

Raport bieżący Nr. 1/2019 r.

 

 

 

 

 

Rok 2018

 

2018.12.13 Temat: Planowana likwidacja placówki agencyjnej ..

 

Raport bieżący Nr. 35/2018 r

 

2018.11.30 Temat: Powołanie Przewodniczącego RN  oraz członków Komitetu Audytu.

Raport bieżący Nr. 34/2018 r

 

2018.11.30 Temat: Uchwały WZA

Raport bieżący Nr. 33/2018 r

 

2018.11.30 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA

 

Raport bieżący Nr. 32/2018 r

 

2018.11.28 Temat: Zmiany w składzie Zarządu

Raport bieżący Nr. 31/2018 r

 

2018.11.23 Temat: Rozmowy ws. rozwiązania umowy agencyjnej - korekta raportu

 

Raport bieżący Nr. 29/2018 r.

 

2018.11.23 Temat: Rezygnacja Prezesa Zarządu

 

Raport bieżący Nr. 28/2018 r.

 

2018.11.23 Temat: Rozmowy ws. rozwiązania umowy agencyjnej.(aktualizacja)

 

Raport bieżący Nr. 27/2018 r.

 

2018.11.15 Temat: Rozmowy ws. rozwiązania umowy agencyjnej.

Raport bieżący Nr. 26/2018 r

 

2018.10.31 Temat:Zwołanie WZA 30 listopada 2018 r.

Raport bieżący Nr. 25/2018 r

Wzór pełnomocnictwa

Projekty uchwał

 

 

2018.10.30 Temat: Korekta śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego - 2018 r.

 

Raport bieżący Nr. 24/2018 r

Sródroczne sprawozdanie finansowe - 2018 r

 

2018.10.24 Temat: Rezygnacja z członkowstwa w Radzie Nadzorczej.

Raport bieżący Nr. 23/2018 r

 

2018.10.04 Temat: Rejestracja zmian w statucie.

Raport bieżący Nr. 22/2018 r

Załącznik -  Statut tekst jednolity

 

 

2018.09.24 Temat:Zmiany terminu publikacji raportów połrocznych

Raport bieżący Nr. 21/2018 r

 

2018.08.31 Temat:Zmiany w składzie Zarządu PBS Finanse S.A

Raport bieżący Nr. 20/2018 r

 

 

2018.08.10 Temat: Rozwiązanie umowy agencyjnej z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym

Raport bieżący Nr. 19/2018 r

 

2018.07.11 Temat: Raport w trybie Par.29 ust.3 Regulaminu GPW ;Informacja o nieprzestrzeganiu niektórych zasad ładu korporacyjnego

Raport bieżący Nr. 18/2018 r

2018.07.11 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA

Raport bieżący Nr. 17/2018 r.

2018.07.11 Temat: Uchwały WZA.

Raport bieżący Nr. 16/2018 r.

 

2018.06.14 Temat: Raport w trybie Par.29 ust.3 Regulaminu GPW ;Informacja o nieprzestrzeganiu niektórych zasad ładu korporacyjnego

Raport bieżący Nr. 15/2018 r

2018.06.14 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA

Raport bieżący Nr. 14/2018 r.

2018.06.14 Temat: Uchwały WZA , odstapienie od punktu porządku dziennego , zarządzenie przerwy w zgromadzeniu.

Raport bieżący Nr. 13/2018 r

 

2018.05.28 Temat: Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący Nr. 11/2018 r

 

2018.05.17 Temat:Zwołanie  WZA 14 czerwca 2018 r.

Raport bieżący Nr. 10/2018 r

Wzór pełnomocnictwa

Projekty uchwał

 

 

2018.04.23 Temat:  Zmiana terminu publikacji raportów rocznych  za 2017 r

 

. Raport bieżący Nr. 9/2018 r

 

 

2018.01.30 Temat:Korekta raportu Nr.7/2018

 

. Raport bieżący Nr. 8/2018 r

 

 

2018.01.30 Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r

. Raport bieżący Nr. 7/2018 r

 

Raport bieżący Nr. 6/2018 r

 

2018.01.16 Temat: Zmiany w składzie Zarządu

 

Raport bieżący Nr. 6/2018 r

 

2018.01.16 Temat: Raport w trybie Par.29 ust.3 Regulamini GPW

Raport bieżący Nr. 5/2018 r

 

2018.01.15 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na WZ.

Raport bieżący Nr. 4/2018 r.

 

2018.01.15 Temat: Uchwały WZ oraz informacja o członkach RN.

Raport bieżący Nr. 3/2018 r.

 

2018.01.15 Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Raport bieżący Nr. 2/2018 r.

 

_________________________________________________________________________________

 

Rok 2017

2017.12.20 Temat: Zwołanie WZA

Raport bieżący Nr. 23/2017 r.

Projekty uchwał

Pełnomocnictwo

 

 

2017.12.12 Temat: Odpisy aktualizacyjne w sprawozdaniach finansowych

Raport bieżący Nr. 22/2017 r.

 

2017.12.08 Temat: Zmiana składu Rady Nadzorczej.

Raport bieżący Nr. 21/2017 r.

 

2017.12.06 Temat: Zmiana składu Rady Nadzorczej.

 

Raport bieżący Nr. 20/2017 r.

 

2017.10.30  Temat: Likwidacja działalności - obrót zwierzętami i mięsem.

Raport bieżący Nr. 19/2017 r.

2017.10.02 Temat: Informacja o nieprzestrzeganiu  niektórych zasad  ładu korporacyjnego

 

Raport bieżący Nr. 18/2017 r.

 

2017.10.02 Temat: Uchwały walnego zgromadzenia oraz informacja o członkach RN

 

Raport bieżący Nr. 17/2017 r.

 

2017.10.02 Temat : Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA

 

Raport bieżący Nr. 16/2017 r.

 

2017.09.04  Temat : Zwołanie WZA

Raport bieżący Nr. 14/2017 r.

Projekty uchwał

Pełnomocnictwo

 

2017.08.28 Temat : Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący Nr. 13/2017 r.

 

2017.07.14 Temat : Zmiana w składzie zarządu

Raport bieżący Nr. 12/2017 r.

 

2017.06.26 Temat : Zatwierdzenie harmonogram likwidacji placówki agencyjnej w Gdyni.

 

Raport bieżący Nr. 10/2017 r.

 

2017.05.08 Temat : Raport w trybie § 29 ust. 3 Regulaminu GPW

 

Raport bieżący Nr. 9/2017 r.

 

2017.05.08 Temat : Uchwały WZA z dnia 2017.05.08

 

Raport bieżący Nr. 8/2017 r.

Załącznik - szczegółowa treść uchwał WZA

 

2017.05.08 Temat : Wykaz akcjonariuszy powyzej 5% głosów na WZA w dniu 2017.05.08

 

Raport bieżący Nr. 7/2017 r.

 

2017.04.19 Temat : Zwolanie WZA 8 maja 2017 r. - uzupełnienie

Raport bieżący Nr. 5/2017 r

 

2017.04.11 Temat : Zwolanie WZA 8 maja 2017 r.

Raport bieżący Nr. 4/2017 r

Pełnomocnictwo

Projekty uchwał

 

2017.02.16 Temat: Nabycie udziałów w PBS Partner S.A.

Raport bieżący Nr. 3/2017 r

2017.01.27 Temat : Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

Raport bieżący Nr. 2/2017 r

 

2017.01.27 Temat : Zawarcie aneksu do istotnej umowy.

Raport bieżący Nr. 1/2017 r.

 

_________________________________________________________________________________

Rok 2016

2016.06.03 Temat : Uchwały   WZA z dnia 3 czerwca 2016 r.

Raport bieżący Nr. 6/2016

2016.06.03 Temat : Wykaz akcjonariuszy powyzej 5% głosów na WZA z dnia 3 czerwca 2016 r

Raport bieżący Nr. 5/2016

2016.05.06 Temat : Zwolanie WZA 3 czerwca 2016 r.

Raport bieżący Nr. 3/2016 r

Dodatkowe informacje

2016.01.29 Temat :  Korekta raportu  Nr. 1

Raport bieżący Nr. 2/2016 r


2016.01.27 Temat : Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

Raport bieżący Nr. 1/2016 r

Raport bieżący Nr. 21/2017 r.

 

 

powrót